bewerk pagina: history edit attach

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

categorie: Personeel

In de volksmond ook een tijdelijk contract genoemd, is dit een overeenkomst tussen werknemer en werkgever waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd.

Volgens de huidige wetgeving (medio 2008) mag de werkgever maximaal drie jaar aaneensluitend iemand met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst hebben of iemand maximaal 4 tijdelijke contracten aanbieden. Daarna heeft de werknemer recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Nieuwe regelgeving in aankomst in de crisistijd: werknemers onder de 27 jaar kun je 4 jaar of met 5 contracten voor bepaalde tijd in dienst hebben voordat je een contract voor onbepaalde tijd moet aanbieden.

Het staat de werkgever vrij om de hoeveelheid vakantiedagen (vakantie-uren) en de hoogte van het brutoloon te bepalen, indien er geen CAO gevolgd wordt. Maar dan nog is het altijd interessant om een aantal gerelateerde CAO's uit te checken op de verschafte hoeveelheid vrije tijd en de loonsommen.

Tot slot is in onderstaande overeenkomst een clausule over een proeftijd opgenomen. In vervolgcontracten wordt deze clausule meestal verwijderd natuurlijk.

bepaald_contract.doc