bewerk pagina: history edit attach

BHV-plan

categorie: Organisatie, Horeca

Ieder bedrijf heeft drie wettelijke verplichting op het gebied van de Bedrijfshulpverlening (ofwel BHV). Ten eerste dient de Bedrijfshulpverlening te zijn georganiseerd. Daarnaast moeten er BHV-oefeningen worden gedaan en tot slot dient er een BHV-plan te zijn. In dit plan wordt schriftelijk vastgelegd hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en welke procedures er moeten worden gevolgd in het geval van brand, een ongeval of een andere calamiteit. In de plan kunnen overigens ook de twee overige verplichtingen (BHV-organisatie en oefeningen) worden vastgelegd.

Ook moeten er in het bedrijf noodkaarten en plattegronden met BHV info (vluchtroutes, aanwezige blusapparaten, e.d.) hangen.Voorbeelden van noodkaarten en een mapje met pictogrammen om plattegronden t.b.v. de BHV te maken zijn bijgevoegd.

BHV-plan.doc

Attach:pictogrammen.zip

Attach:noodkaarten.zip


Opmerking:
Naast een BHV-plan dient een bedrijf ook een Risico Inventarisatie en Evaluatie maken. Hierover meer onder het lemma RI&E

Thanks to:
Het model BHV-plan is vakkundig gedownload van de website van MKB Nederland. Op hun website is meer nuttige info te vinden over dit onderwerp.