bewerk pagina: history edit attach

Begroting


categorie: FinanciŽn


In de inrichtingseisen voor het Cultuurplan (voor zowel Rotterdam als landelijk) is aangegeven welke financiŽle gegevens aangeleverd dienen te worden. Hiermee wordt een standaard gezet voor het opstellen van begrotingen.

Bijgevoegde rekensheet is een bewerking en uitbreiding van deze model-begroting. Door het invullen van de "achterliggende" tabbladen waarin personele lasten, beheerslasten, activiteitenlasten worden opgevoerd en afschrijvingen worden berekend, ontstaan gespecificeerde kosten- en prestatieoverzichten. Hierdoor kun je erg gemakkelijk kosten en baten finetunen. Een fte-tje erbij, activiteitje eraf, entreeprijs wat omhoog en je ziet meteen wat er onderaan de streep overblijft.

Onderaan ieder werkblad kun je een toelichting vinden over de verwijzingen die zijn gemaakt.

In onderhavig spreidvel is geen specificatie op functie doorgevoerd. Wanneer je instelling meerdere functies vervult in de culturele infrastructuur, dien je kolommen toe te voegen in meerdere tabbladen.

De gehele opzet van deze begroting is gesynchroniseerd met de opzet voor een boekhouding die ook op deze wiki te vinden is. Wanneer je je boekhouding op de voorgeschreven manier inricht, kun je geŽxporteerde rapportages uit die boekhouding dus 1 op 1 naast de begroting leggen.

begroting.xls


Zie ook:
Het artikel Boekhouding voor een opzet van een projectboekhouding die gesynchroniseerd is met deze begrotingsopzet.

Opmerking:
Meer informatie is te vinden op de website van de Raad voor Cultuur en de Gemeente Rotterdam