bewerk pagina: history edit attach

Bestuursreglement en Raad van Toezicht Reglement


categorie: Personeel, Organisatie


Elke stichting en vereniging heeft een bestuur, zo is wettelijk bepaald. Een goed bestuur is essentieel voor een gezonde organisatie. Als je bestuurder van een stichting of vereniging wordt, is het goed om te weten wat er precies van je verwacht wordt. Bij wet ben je als bestuurder verplicht tot het voeren van 'behoorlijk bestuur' over de rechtspersoon. Wat dit precies inhoudt, is niet letterlijk te beschrijven. Dit begrip wordt namelijk ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen.

Als bestuur is men verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. In principe is de organisatie zelf aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt, tenzij het bestuur wordt beschuldigd van 'onbehoorlijk bestuur'. Onder andere het niet voldoen aan boekhoudplicht, het niet voldoen aan door subsidieverstrekkers gestelde eisen en het verwaarlozen van de kredietbewaking vallen onder deze term.

Het is dus belangrijk om alle afspraken zoals taakverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op een duidelijke manier op te nemen in een contract en/of reglement.

Het grootste deel van de culturele instellingen heeft een bestuur+directie-model, met een bestuur en een directie voor de uitvoerende taken.

Daarnaast is er het raad-van-toezicht-model waarin de directie het bestuur vormt en wordt gecontroleerd door de raad van toezicht.Ook zijn er organisaties met een bestuur-model, met alleen een bestuur met ook de uitvoerende taken.

Bijgevoegd zijn voorbeelden van reglementen voor de drie besturingsmodellen:

Bestuursreglement_bestuur-model.doc
Reglement_Raad-van-Toezicht-model.doc
Bestuursreglement_bestuur+directie-model.doc


Zie ook:
Statuten
Directiereglement

Opmerkingen:
Kunst & Zaken heeft de Code Cultural Governance opgesteld. Deze bevat diverse voorbeeld-reglementen en statuten voor verschillende organisatievormen. Voor een goede toepassing raadpleeg hun website Cultural Governance.Op deze site vindt u alle Principes en Best Practice-bepalingen per besturingsmodel en informatie om deze te implementeren.

Thanks to:
Kunst & Zaken