bewerk pagina: history edit attach

Boekhoudsoftware


categorie: Automatisering

Bij de OpenOrg hebben we geen ervaring met dit gratis softwarepakket, maar het boekhoudpakket osFinancials wordt op diverse fora zeer positief becommentarieerd. Jammer is wel dat osFinancials vooralsnog alleen lijkt te draaien op een Windows omgeving.

Een alternatief voor osFinancials is het door de EU gesubsidieerde softwareproject OpenERP. Bij vorige versies was de GUI nogal teggie, maar dat is nu verleden tijd. Behalve boekhouding/ ERP bevat de softwaretool nog veel meer functionaliteit, zoals CRM, beheer van inventaris, etc.

Een zeer betaalbare oplossing voor boekhouding via het web op een beveiligde server is CASH v.a. 29,- per maand.Meer info:
Download osFinancials
CASH via het web
OpenERP

Met dank aan:
Joost Rohde (Nederland Live)