bewerk pagina: history edit attach

Borderel

categorie: Administratie, Horeca

De borderel is feitelijk niets anders dan een boekingsdocument, waarmee de recette-inkomsten en bar-inkomsten van een avond worden becijferd. We gaan er hierbij van uit dat er een kassasysteem is bij de bar en de entree, waarmee betalingen worden geregistreerd. De gegevens uit de kas-uitdraaien van deze kassa's worden afgezet tegen het feitelijk getelde aantal euro's zoals vastgelegd in de Kasstaat bar en de Kasstaat deur.

Wanneer de gegevens in de gekleurde vakjes worden ingevuld, rekent het overzicht automatisch netto-resultaten en verschillen uit, waarbij tevens aangegeven wordt hoe de kosten weggeboekt moeten worden.

In de administratie waaruit dit boekingsdocument stamt is een projectboekhouding, vandaar dat er in dit overzicht 4 kolommen zijn, de Grootboekrekening (GB), de Kostenplaats (KP), het projectnummer (PN) en de werksoort (WS). Ook moeten in dit boekhoudsysteem de inkomsten als negatieve kosten worden geboekt - you can't always get what you want.

Tot slot is in de AO-IB vastgelegd dat kasverschillen boven de 25,- per evenement per kassa door de dienstdoende bedrijfsleider moeten worden verklaard en dat de zakelijk-directeur de borderel dient te paraferen.

borderel.xls