bewerk pagina: history edit attach

Bruikleenovereenkomst


categorie: Organisatie

Het lenen van spullen -wie heeft dat al niet in het klein meegemaakt- kan leiden tot enorme onenigheid, en waarom? Omdat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over de condities waaronder de goederen uitgeleend worden.
Om nu voor ieder boek of iedere plaat een Bruikleenovereenkomst af te sluiten gaat misschien een beetje ver. Maar voor wat duurdere goederen die eigendom zijn van partij A en in gebruik worden genomen door partij B is het opstellen van een dergelijke overeenkomst niet onverstandig.

Bruikleenovereenkomst.doc


Thanks to:
Armeno Albers van het Centrum voor Elektronische Muziek