bewerk pagina: history edit attach

Detacheringsovereenkomst


categorie: Personeel

Stel je hebt iemand in dienst en die persoon wil je uitlenen aan een ander bedrijf. Dan kun je onderstaande Detacheringsovereenkomst afsluiten, tussen inlener (de nieuwe werkgever), uitlener (de oorspronkelijke werkgever) en de gedetacheerde (de werknemer).
De gedetacheerde blijft onder contract staan bij de oorspronkelijke werkgever, maar een groot deel van de verantwoordelijkheid en de loonkosten worden gedragen door de nieuwe werkgever.

Detacheringsovereenkomst.doc


Opmerking:
Na afloop van de detacheringsovereenkomst kun je de werknemer in dienst nemen via Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Thanks to:
Bram Post van het Museum Rotterdam\\