bewerk pagina: history edit attach

Directiereglement


categorie: Personeel, Organisatie

In het raad-van-toezicht-model is het bestuurlijk proces in handen van een directie, bestaande uit één of meer directieleden, van wie één of meer de statutaire positie van bestuurder van de stichting vervullen.

In het bestuur+directiemodel wordt het beleid vastgesteld door het bestuur. De overige aspecten van het bestuurlijk proces (voorbereiding en uitvoering van het beleid) worden meestal gedelegeerd aan een directie die bestaat uit één of meer directieleden.

De directie legt verantwoording af aan het bestuur of aan de raad van toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is.

Binnen het raad-van-toezicht-model wordt bij een meerhoofdige directie in het directiereglement duidelijk gemaakt hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld en hoe de directie als collectief werkt. Dit reglement wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

Binnen het bestuur+directiemodel wordt er, als er sprake is van een éénhoofdige directie een directiereglement opgesteld. Hierin zijn vastgelegd de door het bestuur gedelegeerde bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij een meerhoofdige directie maakt het directiereglement ook duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld en hoe de directie als collectief werkt. Het directiereglement wordt vastgesteld door het bestuur.

Voorbeeld directiereglementen voor de twee besturingsmodellen:

Directiereglement_bestuur+directie-model.doc
Directiereglement_Raad-van-Toezicht-model.doc


Zie ook:
Bestuursreglement
Statuten

Opmerkingen:
Kunst & Zaken heeft de Code Cultural Governance opgesteld. Deze bevat diverse voorbeeld-reglementen en statuten voor verschillende organisatievormen. Voor een goede toepassing raadpleeg hun website Cultural Governance. Op deze site vindt u alle Principes en Best Practice-bepalingen per besturingsmodel en informatie om deze te implementeren.

Thanks to:
Kunst & Zaken