bewerk pagina: history edit attach

Factsheet

categorie: Productie

Bijgevoegd document geeft een overzicht van alle benodigde info voor en afspraken met artiesten. Zoals contactgegevens van alle betrokkenen, info over de zaal, afspraken over betalingswijze, merchandise, tijdschema, etc. etc. Handig om naar de band, manager te sturen.

factsheet.xls


Thanks to:
Joey Ruchtie Rotown en Noorderslag

Gerelateerde info:
Een andere tool voor bookers is de Costing.