bewerk pagina: history edit attach

Freelance overeenkomst

categorie: Administratie

Er kunnen drie soorten contracten worden afgesloten; een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd/onbepaalde tijd, een aannemingsovereenkomst en een opdrachtovereenkomst oftewel freelance overeenkomst.

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst voor een bepaalde of onbepaalde tijd en een aannemingsovereenkomst wordt alleen gebruikt wanneer een werk van stoffelijke aard tot stand moet worden gebracht.

De reden voor een opdrachtgever om een freelance overeenkomst te willen sluiten, is vaak omdat hij dan minder gebonden is aan de dwingende bepalingen van een arbeidsovereenkomst en de partijen zo flexibeler kunnen samenwerken. De reden voor de opdrachtnemer is vaak dat het loon hoger is en er fiscale voordelen bestaan.

freelance_overeenkomst.doc