bewerk pagina: history edit attach

Functioneringsgesprek


categorie: Personeel

Een functioneringsgesprek is een dialoog waarin het wederzijds functioneren van de werknemer diens leidinggevende besproken wordt. Doelen voor deze bespreking kunnen prestatieverbetering, bijsturing, stimulering en ontwikkeling zijn.

Het voeren van een functioneringsgesprek is niet wettelijk verplicht. Wanneer een CAO wordt aangehouden waarin staat dat functioneringsgesprekken moeten plaatsvinden, of wanneer dit is overeengekomen met de ondernemingsraad, dan wel.

Maar het hoort bij goed werknemerschap - en voorkomt ook veel problemen op de werkvloer - wanneer op regelmatige basis (minimaal 1 per jaar of per contractperiode wanneer deze korter is dan 1 jaar) officieel gesprek wordt gevoerd en vastgelegd.

functioneringsgesprek.doc