bewerk pagina: history edit attach

Getuigschrift

categorie: Personeel

Een getuigschrift is een verklaring van je werkgever dat je gedurende een bepaalde periode bij hem in dienst bent geweest. Meestal verstrekt een werkgever uit zichzelf een getuigschrift, maar gebeurt dit niet, dan kun je er om vragen of er zelf een opstellen. Je werkgever is wettelijk verplicht jou een getuigschrift uit te reiken als je daar om vraagt.

Wat ten minste in een getuigschrift moet staan is:
- de begin- en einddatum van je contract
- het aantal uren dat je per dag of per week werkte
- je functie of het soort werk

Alle overige informatie kan op verzoek in het getuigschrift worden vermeld. Bijvoorbeeld een beschrijving van hoe je je werk hebt gedaan en waarom en hoe je contract is beŽindigd. Dit hoeft er niet verplicht in te staan. Als je vermoedt dat je werkgever zich negatief uit zal laten over je functioneren, vraag er dan niet om. Dat maakt je getuigschrift onbruikbaar bij eventuele volgende sollicitaties.

getuigschrift.doc