bewerk pagina: history edit attach

Huurovereenkomst

categorie: Organisatie

Bijgevoegd zijn standaardovereenkomsten voor het verhuren van ruimte. Deze overeenkomsten zijn opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken. Op hun site kun je ook nog allerlei handleidingen en Algemene bepalingen vinden die bij de overeenkomst horen.

De ROZ-huurovereenkomsten zijn zo opgesteld dat het belang van de verhuurder goed bewaakt wordt. Onderhandelen over de voorwaarden kan natuurlijk geen kwaad.

winkelruimte_huurovereenkomst.doc
kantoorruimte_huurovereenkomst.doc