bewerk pagina: history edit attach

Inkomstenformulier

categorie: Categorie1, Categorie2

De tekst die op de pagina moet, waarbij je links naar een nieuwe pagina? of een bestaande pagina? aangeeft met dubbele rechte haken openen en sluiten.

inkomsten.pdf
inkomsten.xls


Opmerking:
Mocht je nog aanvullende informatie hebben en door willen verwijzen naar een onderwerp?

Meer info:
omschrijving hyperlink?

Thanks to:
Optionele mogelijkheid om iemand te bedanken o.i.d.