bewerk pagina: history edit attach

Kasstaat bar

categorie: Administratie, Horeca

In de kasstaat voor de bar wordt de inzet van de barkassa vastgelegd en de opbrengst uitgerekend van de avond. Er moeten steeds twee personen zijn die tellingen verrichten en deze accorderen middels een paraaf in het daartoe bestemde vakje. Dit om sleepgevaar te voorkomen.

De Kasstaat bar vindt haar evenknie voor wat betreft de entreeregistratie bij de Kasstaat deur.

barkassa.pdf
barkassa.xls


Opmerking:
De procedure om contante geldstromen te beheersen wordt uitgewerkt in het artikel Bar- en entreekas procedure.