bewerk pagina: history edit attach

Kasstaat deur

categorie: Administratie, Horeca

In de kasstaat voor de deur wordt de inzet van de deurkassa vastgelegd en de opbrengst uitgerekend van de avond. Er moeten steeds twee personen zijn die tellingen verrichten en deze accorderen middels een paraaf in het daartoe bestemde vakje. Dit om sleepgevaar te voorkomen.

De Kasstaat deur vindt haar evenknie voor wat betreft de entreeregistratie bij de Kasstaat bar.

deurkassa.pdf
deurkassa.xls


Opmerking:
De procedure om contante geldstromen te beheersen wordt uitgewerkt in het artikel Bar- en entreekas procedure.