bewerk pagina: history edit attach

Loonbelastingverklaring

categorie: Personeel

Van alle medewerkers die in loondienst zijn bij de organisatie dient in de administratie het volgende opspoorbaar te zijn:

  • een kopie van het identiteitsbewijs (pas op: bij ID-kaart en verblijfsvergunning dienen beide zijden van het pasje te worden gekopieerd);
  • een verklaring van de werknemer dat de werkgever wel / niet loonheffingskorting toe moet passen.

Tot 2007 gebruikte men de zgn. loonbelastingsverklaring om te registreren hoe de werkgever diende te opereren betreffende de loonheffingskorting. Dit formulier is ook bijgevoegd, want het voldoet nog prima. Maar de Belastingdienst heeft inmiddels een nieuw formulier gelanceerd, genaamd 'Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen' (zie bijvoegsel).

Op de loonbelastingsverklaring of de model opgaaf vult de medewerker in of de werkgever loonheffingskorting toe dient te passen. Deze informatie dient doorgespeeld te worden aan degene die de salarisadministratie verzorgt.

Over het wezen van de loonheffingskorting kun je op de site van de Belastingdienst allerhande nuttige info vinden. Voor nu van belang is om te weten:

  • dat loonheffingskorting wordt toegepast door maar één werkgever tegelijkertijd;
  • dat loonheffingskorting wordt toegepast door de werkgever waarbij de werknemer de grootste loonsom ontvangt.

loonbelastingsverklaring.pdf
loonheffingskorting.pdf


Meer info:
de Belastingdienst