bewerk pagina: history edit attach

Nulurenovereenkomst

categorie: Personeel

Bijgevoegd standaard document is de nulurenovereenkomst, ook wel oproepcontract genoemd. Bij deze contractvorm wordt wel een arbeidsrelatie aangegaan, maar is er geen sprake van een vast loon. Er wordt per uur betaald. Maar de werknemer heeft ook enkele rechten (evt. opbouw vakantiegeld, uitkering bij ziekte onder bepaalde omstandigheden, etc.)

Deze overeenkomst wordt veelal gebruikt voor personeel t.b.v. horeca-activiteiten, productiewerk of interieurverzorging. Steeds vaker zien we dat de in dienstname (en dus de administratieve handling) uitbesteed wordt aan zogenaamde payrolling bureaus.

In bijgevoegde nulurenovereenkomst is de uitbetaling van vakantiegeld over de gewerkte uren opgenomen. Dit is geen veelvoorkomende gang van zaken.

nulurenovereenkomst.doc


Opmerking:
Andere contractvormen worden besproken bij Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd\\