bewerk pagina: history edit attach

PerformanceContract

categorie: Productie, Administratie

Een Engelstalig contract tussen organisatie en optredende artiest wat tevens een handig overzicht is van de gage & kosten, de accommodatie en de catering. Verder een aantal juridische regeltjes wat betreft het cancellen van de performance, aansprakelijkheid e.d.

A contract in English between organization and performing artist with a handy overview of the fees & costs, accomodation and catering. Furthermore some juridical rules about cancelling the show, liablity and such.

performancecontract.docThanks to:
ZXZW voor for the performance contract.