bewerk pagina: history edit attach

Reiskostendeclaratie

categorie: Administratie

Reiskosten kunnen worden gedeclareerd middels een speciaal declaratieformulier. Wanneer men gereisd heeft met het openbaar vervoer, dan dienen de vervoersbewijzen te worden bijgevoegd. Kosten voor reizen met de privé-auto zijn ook te declareren, per kilometer. Hiervoor geldt op dit moment (medio 2008) een maximum van € 0,19 per kilometer. Hiertoe dienen de kilometerstanden van het gebruikte vervoermiddel te worden genoteerd. Voor het correct toerekenen van de reiskosten aan projecten (in het onderhavige geval wordt gebruik gemaakt van een projectboekhouding) dient men de juiste boekhoudkundige codes in te voeren.

reiskosten.pdf
reiskosten.xls