bewerk pagina: history edit attach

Stageovereenkomst

categorie: Personeel

In onderstaande model stageovereenkomst worden rechten en plichten vastgelegd die voortvloeien uit de werkrelatie tussen stagiair, school en werk/stagegever.

Over de bezoldiging: volgens de wet is de stagegever niet verplicht een stagevergoeding te geven. Maar het is wel gebruikelijk. Op het internet circuleren "richtlijnen" voor stagevergoedingen, maar deze vergoedingen worden in de praktijk vaak niet verstrekt.

Bij 1 fte word gesproken over bruto-vergoedingen van 136 tot 227 per maand (i.g.v. 3e-jaars HBO) en tussen de 227 en 363 per maand voor 4e-jaars studenten aan hoger beroepsonderwijs. WO-studenten kunnen gemiddeld rekenen op een vergoeding van tussen de 227 en 454 bruto per maand.

stageovereenkomst.pdf
stageovereenkomst.doc