bewerk pagina: history edit attach

Statuten


categorie: Personeel, Organisatie

De statuten bevatten grondregels en bepalingen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de rechtspersoon (in dit geval een stichting). Oprichting van de stichting geschied bij een notaris, die de statuten vastlegt in een notariŽle akte.

Onderstaande voorbeeldstatuten zijn onderdeel van de code Cultural Governance en hebben betrekking op een drietal verschillende bestuursmodellen.

Statuten_bestuur-model.doc
Statuten_bestuur+directie-model.doc
Statuten_Raad_van_toezicht-model.doc


Zie ook:
Bestuursreglement
Directiereglement

Opmerkingen:
Kunst & Zaken heeft de Code Cultural Governance opgesteld. Deze bevat diverse voorbeeld-reglementen en statuten voor verschillende organisatievormen. Voor een goede toepassing raadpleeg hun website Cultural Governance.Op deze site vindt u alle Principes en Best Practice-bepalingen per besturingsmodel en informatie om deze te implementeren.

Thanks to:
Kunst & Zaken