bewerk pagina: history edit attach

Urenstaat

categorie: Administratie, Personeel

Hieronder vind je een formulier om gewerkte uren bij te houden. Deze urenstaten dient men in de personeelsadministratie te bewaren.

urendeclaratie.pdf
urendeclaratie.xls