bewerk pagina: history edit attach

Vakantierooster


categorie: Personeel, Organisatie

Weer een prachtig staaltje huis-tuin-en-keuken excellerij. De simpele variant; het internet wemelt van complexere DIY roosters vol macro's enzo. Bijgevoegd is een vakantierooster waarin verlofuren of dagdelen ingevuld kunnen worden per dag en het aantal opgenomen verlofuren / dagen gemonitord kan worden.

vakantierooster.xls