bewerk pagina: history edit attach

Vaststellingsovereenkomst


categorie: Personeel

Soms scheiden zich de wegen tussen werkgever en werknemer. Je kunt de scheiding uitvechten voor de kantonrechter, je kunt ontslag nemen, maar er bestaat ook een soort tussenoplossing, de Vaststellingsovereenkomst / Beindigingsovereenkomst.
Via deze overeenkomst leggen werkgever en werknemer in goede of minder goede harmonie vast onder welke condities beide partijen uit elkaar gaan. Zoals bijvoorbeeld een afkoopsom, of welke spullen de werknemer wel of niet moet inleveren.
Indien aangegeven wordt dat het initiatief van het ontslag ligt bij de werkgever, dan behoudt de werknemer recht op een WW-uitkering.

vaststellingsovereenkomst.doc


Opmerking:
In de overeenkomst wordt melding gemaakt van het opstellen van een Getuigschrift op positieve toon.