bewerk pagina: history edit attach

Vooraad/Verkoopcontrole

categorie: Horeca

Bij een vast assortiment, vaste inkoopprijzen en vaste verkoopprijzen is de verhouding tussen omzet en inkoop over een bepaalde periode per definitie gelijk. Maar de praktijk is toch wat weerbarstiger.

Om fluctuaties te registreren (en te (laten) verklaren) in de verhouding omzet / inkoop kan de bijgevoegde sheet gebruikt worden.

In dit voorbeeld wordt de voorraad geteld en in de tabbladen 'Bar' en 'Magazijn' geregistreerd. In het tabblad 'Resultaten' wordt alles getotaliseerd en moet je gegevens uit de boekhouding invullen in de geel gemarkeerde velden. E.e.a. leidt tot een percentage dat stabiel dient te zijn.

Simpelweg wordt de volgende som gemaakt: (Voorraad op moment 1 + Inkoop in periode van 1 tot 2 - Voorraad op moment 2) / Omzet = Vast percentage

Bij onderhavig rekenmodel wordt in de boekhouding aan de kostenkant onderscheid gemaakt tussen alcohol, fris, koffie / thee en snacks. Aan de inkomstenkant zijn er maar 2 verschillende omzetrekeningen, nl. Baropbrengst 6% en Baropbrengst 19%. Indien gewenst kan men e.e.a. versimpelen of juist verfijnen, afhankelijk van de gewenste mate van controle of inzicht.

voorraad_verkoopcontrole.xls


Thanks to:
DaniŽlle de Kruiff die een aanzet heeft gegeven voor dit model.