bewerk pagina: history edit attach

Vrijwilligerscontract

categorie: personeel

Veel organisaties en festivals werken met vrijwilligers. Alhoewel de regels vaak wat minder streng en uitgebreid zijn dan in betaalde contracten, is het toch belangrijk gemaakte afspraken goed vast te leggen. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, ook om onduidelijkheid tussen vrijwilliger en organisatie te voorkomen.

Onderstaand twee voorbeelden van onbetaalde vrijwilligers contracten. Bij I maakt het vrijwilligersreglement integraal deel uit van het contract.

vrijwilligerscontract_I.doc Vrijwilligerscontract_II.doc
Thanks to:
ZXZW voor vrijwilligerscontract II.