bewerk pagina: history edit attach

Vrijwilligersreglement

categorie: Personeel

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers wordt over het algemeen eerst een kort intake gesprek gehouden. Bij dit kennismakingsgesprek kan de organisatie kwijt wat hij/zij van de vrijwilliger verwacht en kan de vrijwilliger aangeven wat hij/zij het liefst voor taken vervult en van de organisatie verwacht.

Je kan de keuze maken alle regels en uitleg in één Vrijwilligerscontract (nr. II) te zetten. Je kan ook besluiten een Vrijwilligerscontract (nr. I) en een vrijwilligersreglement te maken. In het reglement kun je dan wat uitvoeriger en dieper ingaan op de in het contract gemaakte afspraken. Bovendien kan informatie die bij de kennismaking mondeling wordt overgebracht, verwerkt worden in het reglement zodat de nieuwe vrijwilliger thuis alles nog eens na kan lezen.

vrijwilligersreglement.doc