bewerk pagina: history edit attach

Werkgeversverklaring

categorie: Personeel, Organisatie

Soms hebben medewerkers een werkgeversverklaring nodig, bijv. om een hypotheek af te sluiten, terwijl ze nog geen vast contract hebben. Of voor het afsluiten van verzekeringen. In feite verlangt een rechtspersoon een bewijs, dat deze medewerker in dienst is bij uw organisatie en dat er enig zicht is op een contante stroom pecunia richting de portemonnee van deze medewerker, waarmee rekeningen of aflossingen betaald kunnen worden.

Voor zover bekend kunnen aan de verklaring geen rechten worden ontleend. Ofwel: wanneer je verklaart de desbetreffende werknemer voor onbepaalde tijd in dienst te willen nemen bij gelijkblijvende omstandigheden, dan betekent dit niet automatisch dat je daarmee verplicht bent om dit ook te doen.

werkgeversverklaring.pdf


Opmerking:
Met dank aan Google