bewerk pagina: history edit attach

Directiestatuut

categorie: Organisatie

Kunst en Zaken heeft de code cultural governance opgesteld met mensen uit het veld. Doel van deze code is om richtlijnen voor goed bestuur vast te leggen. Door deze reglementen in de bestuursvergadering goed te keuren en de organisatie te vormen naar de opgestelde regels kunnen gemakkelijker controles worden uitgevoerd en conflicten worden opgelost. Hiervoor bestaan dan nl. afspraken en kaders.

WORM heeft de code enigszins aangepast aan haar bedrijfsvoering. Hieronder vind je een pdf-versie en ook een .doc zodat je het verhaal naar eigen inzicht kunt bijschaven. Let wel wijzigingen to.v. de code dienen te worden verklaard in het jaarverslag.


Externe links:
Meer informatie over deze code kunt u vinden op http://www.kunstenzaken.nl